Υποστήριξη

Έτσι μετά την ολοκλήρωση του ιστότοπου σας, η Hyper Webhost θέτει ως προσωπική σφραγίδα την συνεχή υποστήριξη και βοήθεια των πελατών της.

Η σχέση πελάτη και Hyper Webhost, είναι προσωπική και οτιδήποτε και οποτεδήποτε χρειαστεί θα είμαστε εκεί να απαντήσουμε άμεσα.