Ολοκληρώθηκε από την Hyper Webhost η κατασκευή της ιστοσελίδας της Σχολής Οδηγών   ¨Μάντσος Drive¨

Η ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 2009.

Επισκεφτείτε το site